Inget uppdrag
är för stort eller komplext

Våra tjänster

Entreprenadsplanering

Vi är med från planeringsskede för att lägga upp en så bra logistikplan som möjligt tillsammans med er som kund. Allt för att ni ska känna trygghet i vårt arbete.

Bygglogistik

Logistiken skall skapa goda förutsättningar och effektivisera flödet utifrån företagets behov.

Med en effektiv bygglogistik blir utfallet mindre påverkan på miljön och kortare byggtider. Vi vet att byggbranscher bidrar med stort avtryck på miljön och vi är här för att minska detta.

Bemanning

Vi utför uppdrag där stora volymer av personal behövs snabbt, samtidigt som vi hittar unika kompetenser för specifika tjänster. Vi skräddarsyr lösningar för era behov.

Combined ShapeCreated with Sketch.

Från start till mål

Planering

Planeringen utgör grunden för förbättringsarbetet och innehåller moment som: definiera behov, samla in data, analysera problem och identifiera rotorsaker till problemen. I planeringsfasen skall målet, samt planen med aktiviteter för att nå målet med förbättringsarbetet upprättas.

Projektstart

När det väl är dags för start så finns vi där. Allt är planerat och vårt jobb är att skapa ett effektivt arbetsflöde för alla på plats. Nu finns det ingen tid att slösa.

Avslut och utvärdering

Efter varje projekt önskar vi självklart ett gott avslut och en utvärdering av den gångna tiden. Detta dels för att vi ska kunna förbättras i vår verksamhet. Vi genomför bland annat anonyma enkätundersökningar på plats och utvärdering med kund.

Sektorer vi jobbar inom

Kommersiella

Ett av våra första kommersiella byggen vi var inblandade i var Mall of Scandinavia. Det var där Uniccon föddes kan man säga. Med det i bagaget har fler projekt antagits och vår erfarenhet

Industri

Ett pågående industriprojekt är arbetet med batterifabriken Northvolt i Västerås.

Bostäder

Oscar Properties "Norra tornen" är ett av de bostadsprojekt vi varit med och byggt.
sv_SE